Dažkārt visnenozīmīgākie sīkumi, pareizi interpretēti, var būtiski mainīt lietas.

Koleģiāla sacensība


 • Autors:
 • Publicēts: 10.05.2018

Arī veselības jomā slīcēju glābšana ir pašu slīcēju rokās


Šis gads Latvijā ir atnesis veselības reformu, kurai atvēlēta ievērojama daļa valsts budžeta līdzekļu. Valsts mērķis ir panākt sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanos un pazemināt augstos mirstības rādītājus. Ir daudz diskutēts, vai valsts no savas puses dara visu, lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpi. Nenoliedzami, veselības aprūpes sistēmā ir vajadzīgi uzlabojumi. Bet vienlaikus pamatoti būtu uzdot jautājumu – vai veselības reformas mērķi būs paveicami?

 • Autors: Olavs Cers
 • Publicēts: 17.04.2018

“Advokatūra Latvijas simtgadei”


2018.gada 21.marta konferences “Advokatūra Latvijas simtgadei” (norisinās Latvijas Universitātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19) plenārsēdes daļu (par advokatūras jautājumiem, plkst. 10:00-12:00) būs iespējams vērot arī tiešsaistē:
https://www.jf.lu.lv/zinas/?tx_ttnews[tt_news]=53344&cHash=166ba85b5c4e724f59cee9202c41fb70

Konferences maksātnespējas tiesību sadaļā plkst.13.30 zvērināts advokāts Olavs Cers uzstāsies ar referātu "Likvidācijas kā maksātnespējas risinājuma perspektīvas".

 • Autors: Olavs Cers
 • Publicēts: 21.03.2018

Deputāti lems par atlīdzības ierobežošanu maksātnespējas administratoriem


"TOP5" Speciālizlaidums: deputāti lems par atlīdzības ierobežošanu maksātnespējas administratoriem

http://play24.lv/video/11625/top5-specializlaidums-deputati-lems-par-atlidzibas-ierobezosanu-maksatnespejas-administratoriem

 • Autors: Olavs Cers
 • Publicēts: 27.02.2018

Unificēto likumu piedāvā sadalīt trīs speciālajos


 • Autors: Olavs Cers
 • Publicēts: 14.11.2017

Par lielāko problēmu vēl joprojām ir uzskatāma novēlota maksātnespējas pieteikšana


 • Autors: Olavs Cers
 • Publicēts: 07.11.2017

Aktualitātes maksātnespējas jomā: No advokātu skatpunkta


 • Autors: Olavs Cers
 • Publicēts: 31.10.2017

Aktualitātes maksātnespējas jomā


2017.gada 18.oktobrī biroja partneris zvērināts advokāts Olavs Cers vadīja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Maksātnespējas tiesību advokātu sekcijas rīkoto konferenci "Aktualitātes maksātnespējas procesā".

 • Autors: Olavs cers
 • Publicēts: 18.10.2017

Vai maksātnespējas reforma uzlabos biznesa vidi Latvijā?


"Nacionālo interešu klubs": Vai maksātnespējas reforma uzlabos biznesa vidi Latvijā?

http://play24.lv/video/10009/nacionalo-interesu-klubs-vai-maksatnespejas-reforma-uzlabos-biznesa-vidi-latvija

 • Autors: Olavs Cers
 • Publicēts: 05.09.2017

Kauja tuvojas Saeimai


 • Autors: Olavs Cers
 • Publicēts: 05.09.2017
1 2 3 4 12