Ar visu sev piemītošo prāta asumu, pieredzi un intuīciju mēs sasniedzam klientam labāko iespējamo rezultātu.

  • Konsultācijas fiziskām un juridiskām personām nodokļu tiesību, tiesību prakses un tiesvedību jautājumos
  • Konsultācijas saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa jautājumiem, kas rodas akciju (daļu) un nekustamo īpašumu pārdošanas procesos
  • Konsultācijas saistībā ar dubultās nodokļu neaplikšanas līgumiem
  • Konsultācijas un pārstāvība dažādos nodokļu administrācijas pārbaužu posmos
  • Nodokļu riska novērtējums darījumos
  • Iesniegumu, sūdzību u.c. dokumentu sagatavošana Valsts ieņēmumu dienestam
  • Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
  • Pārstāvība nodokļu strīdu lietās administratīvajās tiesās