Ar visu sev piemītošo prāta asumu, pieredzi un intuīciju mēs sasniedzam klientam labāko iespējamo rezultātu.

  • Konsultācijas un pārstāvība reorganizācijas un maksātnespējas procesos, to izpildē un uzraudzībā
  • Tiesiskās aizsardzības procesa plānu izstrāde
  • Kreditoru un parādnieku interešu pārstāvība tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesos
  • Pārstāvība tiesās, kreditoru sapulcēs, pieteikumu un sūdzību sagatavošana
  • Konsultācijas un pārstāvība saistību restrukturizācijas gadījumos
  • Konsultācijas un pārstāvība pārrobežu maksātnespēju lietās