Ar visu sev piemītošo prāta asumu, pieredzi un intuīciju mēs sasniedzam klientam labāko iespējamo rezultātu.

 • Konsultācijas komerctiesībās un tām saistītajos strīdos
 • Juridiskās konsultācijas par komercdarbības formas izvēli
 • Konsultācijas dalībnieku un akcionāru tiesību aizsardzības jautājumos
 • Komercsabiedrību dalībnieku un akcionāru līgumu sagatavošana
 • Komersantu dibināšanas un reģistrācijas dokumentu sagatavošana
 • Grozījumu sagatavošana komersanta reģistrācijas dokumentos
 • Dokumentu sagatavošana pamatkapitāla izmaiņu gadījumos
 • Komersantu reorganizācija un likvidācija
 • Konsultācijas un pārstāvība komersantu tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesos
 • Dalībnieku, akcionāru, valdes un padomes lēmumu apstrīdēšana
 • Pārstāvība sabiedrības prasību lietās
 • Visa veida līgumu, darījumu aktu un citu privāttiesiska rakstura dokumentu sagatavošana
 • Pārstāvība darījumu slēgšanā un saskaņošanā
 • Pārstāvība darījumu un no tiem izrietošo tiesību reģistrācijā valsts institūcijās
 • Pārstāvība darījumu piespiedu izpildes procesos un parādu piedziņā
 • Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās ar darījumu izpildi saistītajās tiesvedībās
 • Darījumu apstrīdēšana
 • Juridiskais audits un darījumu analīze