Ar visu sev piemītošo prāta asumu, pieredzi un intuīciju mēs sasniedzam klientam labāko iespējamo rezultātu.

  • Konsultācijas publisko iepirkumu jautājumos
  • Klientu pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā
  • Iepirkuma dokumentu un līgumu sagatavošana
  • Iepirkuma nolikumu un līgumu projektu izvērtēšana
  • Atzinumu sagatavošana par iepirkumu nolikumos ietverto nosacījumu atbilstību tiesību aktiem
  • Iepirkuma dokumentu un rezultātu apstrīdēšana
  • Pārstāvība ar iepirkuma procedūru pārkāpumiem saistītajās tiesvedībās un administratīvajās tiesās