Ar visu sev piemītošo prāta asumu, pieredzi un intuīciju mēs sasniedzam klientam labāko iespējamo rezultātu.

  • Konsultācijas un atzinumu sagatavošana būvniecības, nodokļu, iepirkuma procedūru, administratīvo pārkāpumu u.c. publisko tiesību jomas jautājumos
  • Efektīvāko tiesību aizsardzības līdzekļu izvēle klienta tiesisko interešu pārstāvībai
  • Pārstāvība administratīvajā procesā valsts un pašvaldības iestādēs
  • Pārstāvība administratīvajā procesā tiesā
  • Iesniegumu, sūdzību u.c. dokumentu sagatavošana
  • Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzība
  • Administratīvo tiesu nolēmumu pārsūdzēšana
  • Konstitucionālo sūdzību sagatavošana Latvijas Republikas Satversmes tiesai