Ar visu sev piemītošo prāta asumu, pieredzi un intuīciju mēs sasniedzam klientam labāko iespējamo rezultātu.

 • Juridiskās izpētes veikšana
 • Konsultācijas un pārstāvība īpašumu iegādē
 • Konsultācijas un pārstāvība komercsabiedrību daļu, akciju un vērtspapīru iegādē un finansēšanā
 • Konsultācijas nodokļu un komercdarbības tiesiskā regulējuma jautājumos
 • Konsultācijas par komercdarbības formas izvēli
 • Pārstāvība pārrunās ar kredītiestādēm
 • Pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs
 • Pārstāvība pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšanai
 • Pārstāvība darījumu slēgšanā un saskaņošanā
 • Sabiedrību, filiāļu un pārstāvniecību izveidošana
 • Komersantu dibināšanas un reģistrācijas dokumentu sagatavošana
 • Dalībnieku un akcionāru līgumu sagatavošana
 • Dokumentu sagatavošana darbības uzsākšanai nepieciešamo licenču un atļauju saņemšanai
 • Visa veida līgumu, darījumu aktu un citu privāttiesiska rakstura dokumentu sagatavošana
 • Grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana darbības uzsākšanas sākotnējā posmā
 • Konsultācijas rezidentiem par plānoto ārvalstu ieguldījumu juridiskajiem aspektiem, nepieciešamības gadījumā piesaistot pieredzējušus stratēģiskos sadarbības partnerus