Ar visu sev piemītošo prāta asumu, pieredzi un intuīciju mēs sasniedzam klientam labāko iespējamo rezultātu.

 

Mūsu advokātu birojs pārstāv klientu intereses tiesās un šķīrējtiesās, attiecībās ar valsti un pašvaldību iestādēm, kā arī sarunās ar juridiskām un fiziskām personām. Maksātnespējas un reorganizācijas jautājumos esam specializējušies vairāk nekā piecpadsmit gadus, tāpēc varam lepoties ar ievērojamu pieredzi šajā jomā. Tāpat esam kompetenti arī komerctiesībās un darījumos nekustamo īpašumu un būvniecības jomā, ārvalstu ieguldījumu, iepirkuma procedūru un nodokļu jautājumos. Birojs sniedz konsultācijas un nodrošina pārstāvību “balto apkaklīšu” nodarījumu lietās.

Sīkāka informācija par katru pakalpojumu pieejama apakšsadaļās.