Who we are

We are “O.Cers and J.Jurkāns” law firm, Strēlnieku iela 9 – 4, Rīga, Latvia. Our website address is: http://www.advokati-cj.lv.

What personal data we collect and why we collect it

Cookies

A cookie is a string of information that a website stores on a visitor’s computer, and that the visitor’s browser provides to the website each time the visitor returns. Advokati-cj.lv visitors who do not wish to have cookies placed on their computers should set their browsers to refuse cookies before using website, with the drawback that certain features of our website may not function properly without the aid of cookies. More about cookies.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, twitter tweets, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics cookies on advokati-cj.lv website

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). The information generated by the cookie about your use of this website (including your IP address) will be transmitted to a Google server in the USA and stored there. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activities for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where this is required by law or insofar as third parties process this data on behalf of Google. Google will never associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the installation of cookies by selecting the appropriate settings on your browser; however please note that if you do so you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website you consent to the processing by Google of data relating to you in the manner and for the purposes mentioned above.

For more info about the Google Analytics cookies, click here.

WordPress

This website has been built using WordPress version 4.9, which places one ‘session cookie’ on your computer when you arrive on the website. For more info about WordPress cookies, click here.

 

Kas mēs esam

Mēs esam zvērinātu advokātu birojs „O. Cers un J. Jurkāns” ar adresi Strēlnieku iela 9 – 4, Rīga, Latvija. Mūsu tīmekļa vietnes adrese ir http://www.advokati-cj.lv.

Kādus personas datus mēs vācam un kāpēc mēs to darām

Sīkdatnes

Sīkdatne ir teksta virkne, ko tīmekļa vietne nosūta apmeklētāja datoram un kuru apmeklētāja pārlūkprogramma nosūta tīmekļa vietnei ikreiz, kad apmeklētājs apmeklē šo tīmekļa vietni. Advokati-cj.lv apmeklētājiem, kuri nevēlas, lai sīkdatnes tiktu saglabātas viņu datorā, pirms tīmekļa vietnes izmantošanas jāiestata sava pārlūkprogramma tā, lai tā atteiktos no sīkdatņu saņemšanas. Tomēr tā dēļ var rasties problēmas, jo kāda no mūsu tīmekļa vietnes funkcijām bez sīkdatnēm var nebūt pieejama. Vairāk par sīkdatnēm.

Iegultais saturs no citām tīmekļa vietnēm

Vietnē publicētie raksti var ietvert iegulto saturu, piemēram, videoklipus, attēlus, rakstus, Twitter sīkziņas utt. Iegultais saturs no citām tīmekļa vietnēm reaģē tieši tāpat kā reaģētu tīmekļa vietnes, kurām pieder iegultais saturs, to apmeklējuma gadījumā.
Šīs tīmekļa vietnes var ievākt informāciju par jums, izmantot sīkdatnes, iegult papildu trešo personu izsekošanu un uzraudzīt jūsu mijiedarbību ar šādu iegulto saturu, tostarp sekot jūsu mijiedarbībai ar iegulto saturu, ja jums ir konts un jūs esat pieteicies šajā tīmekļa vietnē.

Analītiskās sīkdatnes advokati-cj.lv tīmekļa vietnē

Šī tīmekļa vietne izmanto „Google Analytics” tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina „Google, Inc.” („Google”). Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni (ieskaitot jūsu IP adresi) tiks pārraidīta un uzglabāta Google serverī, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, atskaišu sagatavošanai par tīmekļa vietnes aktivitātēm tīmekļa vietnes operatoriem un citu ar tīmekļa vietnes darbību un interneta lietošanu saistītu pakalpojumu sniegšanai. Google var nodot šo informāciju arī trešajām personām, ja to prasa likumdošana, vai ja trešās personas apstrādā šādu informāciju Google uzdevumā. Google nekādā gadījumā nesaistīs jūsu IP adresi ar kādiem citiem Google rīcībā esošiem datiem. Jūs varat atteikt sīkdatņu izmantošanu, izvēloties savā pārlūkprogrammā atbilstošus iestatījumus, tomēr atcerieties, ja jūs to darīsiet, jūs varat zaudēt iespēju izmantot šīs tīmekļa vietnes funkcijas pilnā apjomā. Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat tam, lai Google veiktu ar jums saistīto datu apstrādi augstāk minētajā veidā un augstāk minētajiem mērķiem.
Vairāk informācijas par „Google Analytics” sīkdatnēm jūs varat iegūt, klikšķinot šeit.

WordPress

Šī tīmekļa vietne ir izveidota, izmantojot WordPress versiju 4.9, kas jūsu datorā izvieto vienu „sesijas sīkdatni”, tikko jūs atverat tīmekļa vietni. Vairāk informācijas par WordPress sīkdatnēm jūs varat iegūt, klikšķinot šeit.