Laura Mironova

Jurista palīgs

Izglītība un pieredze


• Turpina studijas bakalaura studiju programmā "Tiesību zinātne", Latvijas Universitāte
• Natālijas Draudziņas vidusskola

 

Specializācija un valodas


 

 

Latviešu, krievu