Ilze Soma

Speciāliste nodokļu un grāmatvedības jautājumos

Izglītība un pieredze


• Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, otrā līmeņa profesionālā izglītība grāmatvedībā, analīzē un auditā
• Rīgas Amatniecības vidusskola

 

Valodas


Latviešu, krievu