Benno Butulis

Zvērināts advokāts/partneris

Izglītība un pieredze


• Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte
• Bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte
• Natālijas Draudziņas ģimnāzija

 

Jurista darba pieredze no 2005. gada

Specializācija un valodas


• Administratīvais process iestādē un tiesā
• Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās
• Attiecības ar valsti un pašvaldībām
• Būvniecība, teritorijas plānošana un vides tiesības
• Konstitucionālās tiesības

 

Latviešu, angļu, krievu